”Den där grejen som jag hade lovat att göra inför morgondagens möte” En chef kommunicerar vid skrivbordet

Skrivande i både experimentella och autentiska sammanhang har studerats med olika former av dokumentation av aktörernas processer: tänka-högt-protokoll för att generalisera kognitiva processer, tangentbordsloggning för att kartlägga olika skribentstrategier, observation av skrivbordsarbete för att fånga autentiska diskursiva aktiviteter osv. Som en delstudie inom projektet ”Professional Communication and Digital Media” har vi observerat en chefs skrivbordsarbete under sammanlagt 2,5 timmar, då han muntligt kommenterar och motiverar vad han gör. Materialet består även av en del texter som produceras under observationerna. En stor del av chefens arbete består i att förbereda och följa upp möten genom att läsa anteckningar, skapa textunderlag och skriva mejl. Ett viktigt verktyg är Outlook med kalender och mejl, men han använder även ett anteckningsblock, telefon, PowerPoint, webbresurser, samtal ansikte mot ansikte etc. Chefen använder svenska och engelska, och riktar sig internt och externt. Företaget han arbetar på är dock under omorganisering och ingår i en koncern, varför det ibland kan vara svårt att tala om internt/externt. Även olika språk, olika medier och genrer blandas, och det går heller inte alltid att särskilja läsande och skrivande. Med analysen vill vi visa hur chefen använder skrift och text för att fånga (frysa, Norris 2004; entextualisera, Bauman & Briggs 1990; eller reifiera, Wenger 1998) olika aspekter så att de kan tas med över tid, i denna komplexa miljö, och delas med olika aktörer.

Referenser

Bauman & Briggs (1990): Poetics and performance as critical perspectives on language and social life. Annual Review of Anthropology 19:59–88.

Norris (2004): Analyzing multimodal interaction. A methodological framework. Oxon/New York: Routledge.

Wenger (1998): Communities of practice – Learning, meaning and identity. New York: Cambridge University Press.